NA ROVINU (CZ)

Presentation

Saturday, October 10, 2020 at 3:00 PM


THE EVENT WILL NOT TAKE PLACE DUE TO COVID-19

Iniciativa Na rovinu představí 3 komiksy ilustrované Patrikem Antczakem na téma destigmatizace a bourání tabu okolo duševních onemocnění. Komiksy předávají poselství o tom, že zotavit se z duševního onemocnění je možné; že lidé se zkušeností s duševním onemocněním mají stejná práva jako všichni ostatní; a že zavírat oči před vlastními problémy nemusí být nejlepší způsob řešení. Vybraná tři témata – recovery, diskriminace a empowerment – jsou v rámci destigmatizace významnými hráči. Nejdůležitější je však vždy otevřená komunikace a setkání s těmi, kteří nějaké duševní karamboly sami zažili – zrovna jako hlavní postavy našich komiksů.


Jak tvorbu destigmatizačních komiksů vnímal ilustrátor a jak specialista destigmatizace? Přistupovali ke stejnému tématu z různých úhlů pohledu? Jak téma vnímá člověk, který s ním má osobní zkušenost, a jak ten, který zkušenost s duševními potížemi nemá? A jak vy?